Gozsdu Manó (avagy Emanoil Gojdu) életútja és az, hogy Erzsébetváros máig a budapesti románság egyik kiemelkedő központja elég komoly mértékben áll ok-okozati összefüggésben.

A nagyváradi születésű, román nemzetiségű Gozsdu, 1824-ben Pesten szerzett diplomát és Grabovszky Atanáz szalonjában ismerkedett meg a fővárosi macedoromán családokkal és az erdélyi és magyarországi román értelmiséggel, valamint szoros barátságot kötött Andrei Șagunával – a későbbi ortodox püspökkel.

1826-ban ügyvédi irodát nyitott. Ez azért is fontos, hisz különösen bűnvádi perekben szerzett hírnevet és nagy vagyont gyűjtött. Ez alapozta meg későbbi… Továbbiak